Binnen Volley Opwijk hebben we een vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan als je met vragen zit over het gedrag van andere personen binnen de club.

Deze persoon zal eerst en vooral naar je luisteren en trachten een oplossing te bieden. Moest het nodig zijn kan de vertrouwenspersoon je ook doorverwijzen naar een andere instantie.

Vertrouwenspersoon Volley Opwijk

Elke Lefever

M : vertrouwenspersoon@volleyopwijk.be

 

 

Vertrouwenspersonen Volley Vlaanderen

Lees alles over hun aanpak en werking op de website van Volley Vlaanderen.

M: vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be