NL

Welkom bij Volley Opwijk

Binnen Volley Opwijk hebben we een vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan als je met vragen zit over het gedrag van andere personen binnen de club.

Deze persoon zal eerst en vooral naar je luisteren en trachten een oplossing te bieden. Moest het nodig zijn kan de vertrouwenspersoon je ook doorverwijzen naar een andere instantie.

Vertrouwenspersoon Volley Opwijk

Elke Lefever

M : vertrouwenspersoon@volleyopwijk.be

 

 

Vertrouwenspersonen Volley Vlaanderen

Lees alles over hun aanpak en werking op de website van Volley Vlaanderen.

M: vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de VZW en alles wat daarbij komt kijken.

Het dagelijks bestuur behartigt de algemene goede werking van de club. De bestuursleden waken erover dat de clu operationeel goed draait.

De sportieve commissie (ook wel TC genoemd) 

Allerlei werkgroepen ondersteunen verder de club.

Enerzijds zijn er activiteitsgebonden werkgroepen die zoals de naam het al zegt aan een specifieke activiteit werken zoals de kwis, het eetfestijn en dergelijke.

Anderzijds zijn er clubondersteunende werkgroepen zoals communicatie, kledij, PR, e.d.

Binnenkort...
Dank aan
FAQ

Volley Opwijk VZW    |    BE 0733.958.121   |   BE42 0689 3542 2254

© 2021, website powered by Twizzit.com