Onze club staat mee achter de actie Time out tegen pesten van Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw . We willen hiermee duidelijk maken dat pesten in elke vorm ONAANVAARDBAAR is voor ons. 

Als u hierover wilt praten kan u zich richten tot onze API via vertrouwenspersoon@volleyopwijk.be.  Discretie en anonimiteit verzekerd.